Vylúčenie zodpovednosti Bigshopper

Všeobecný

Bigshopper B.V. (Obchodná komora 72518529), ďalej len Bigshopper, vám poskytuje prístup na webovú stránku Bigshopper a pozýva vás, aby ste si vzali na vedomie jeho ponuku. Bigshopper si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah alebo ho odstrániť bez toho, aby vás o tom musel informovať.

Informácie na webovej stránke sú nezáväzné a nie ako konkrétna ponuka na uzatvorenie zmluvy. Dohody sa uzatvárajú iba prijatím cenovej ponuky Bigshopper uvedenej ako takej.

Obmedzená zodpovednosť

Materiály ponúkané na webových stránkach sú ponúkané bez akejkoľvek formy záruky alebo nároku na správnosť. Tieto materiály sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia od spoločnosti Bigshopper. Bigshopper zobrazuje produkty z rôznych internetových obchodov. Ak sa vo webových obchodoch vyskytnú zmeny, ako sú zmeny produktov alebo cien, je možné, že tieto internetové obchody nebudú včas odovzdané spoločnosti Bigshopper. Bigshopper sleduje zmeny rôznych internetových obchodov, ako je to len možné. Bigshopper však nezodpovedá za žiadne zmeny, ktoré internetové obchody urobili v ponuke. Videá na tejto webovej stránke sa automaticky pridávajú do produktov, takže je možné, že video sa presne nezhoduje s produktom alebo obsahuje nepresnosti, spoločnosť Bigshopper za to nezodpovedá.

Copyright

Všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa týchto materiálov sú s Bigshopper. Kopírovanie, distribúcia a akékoľvek iné použitie týchto materiálov nie je povolené bez písomného súhlasu spoločnosti Bigshopper, s výhradou a len v rozsahu, ktorý je stanovený v predpisoch záväzných právnych predpisov (ako je napríklad právo na citáciu), pokiaľ nie je v špecifických materiáloch uvedené inak.

Nie je dovolené zahrnúť webové stránky alebo jednotlivé prvky (napríklad obrázky, videá alebo interaktívne aplikácie) z webovej stránky do sady rámov alebo prostredníctvom vloženého odkazu na inej webovej stránke, ak môže dôjsť k zámene o pôvode materiálu.

Bigshopper nepredáva produkty. Bigshopper je obmedzený na zobrazovanie webových obchodov s príslušnými produktmi. Všetky údaje pochádzajúce z produktov dodávajú prepojené internetové obchody. Keď sa spotrebiteľ rozhodol uskutočniť online nákup, spotrebiteľ si ho objedná priamo z príslušného obchodu. Bigshopper preto nezodpovedá za škody spôsobené na tovare objednanom užívateľom počas prepravy a po nej. Bigshopper tiež nezodpovedá za materiál dodaný prepojenými internetovými obchodmi (obrázky, informácie atď.).